Contact

ช่องทางติดต่อสอบถาม จองห้องพักโรงแรม จองห้องประชุม จัดเลี้ยงนอกสถานที่
ที่ตั้งโรงแรม : เลขที่ 83/25 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ติดต่อโรงแรม
ต้องการสอบถาม หรือติดต่อจองห้องพักโรงแรม เรามีโอเปอร์เรเตอร์พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อีเมล์ :
โทร. 077-405-790-5
ติดต่อห้องประชุม
ต้องการติดต่อใช้ห้องประชุม จัดประชุม จัดงานแต่งงาน
จัดงานเลี้ยง จัดเลี้ยงนอกสถานที่

อีเมล์ :
โทร. 086-310-6075